Giới thiệu Ngành CNKT Điện tử, truyền thông
Phóng sự Hội thảo Hệ thống viễn thông tại trường Kỹ thuật Cao Thắng
Hội thảo Chuyên đề Hệ thống viễn thông
Cuộc thi Elabs 2016 tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM
THỰC HÀNH THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI
THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ THÔNG TIN
Thông báo, đăng ký, mẫu báo cáo, danh sách SV thực hiện ĐATN 2015