Thứ Năm , 2 Tháng Tư 2020
Home / Website giảng viên

Website giảng viên

 Web cá nhân của giảng viên bộ môn: Điện tử Viễn thông

STT HỌ VÀ TÊN EMAIL Website
1 ThS. LƯU VĂN ĐẠI vandai@outlook.com https://luuvandai.blogspot.com/
2 NCS. LẠI NGUYỄN DUY lainguyenduy@gmail.com https://sites.google.com/site/duydtvtct/
3 KS. NGUYỄN TÂM HIỀN nth20587@yahoo.com https://sites.google.com/site/nthiendtth/
4 ThS. HUỲNH THANH HOÀ hoa4414@gmail.com https://sites.google.com/site/hthoadtth/
5 ThS. THÁI NGỌC ANH KHÔI tna.khoi@gmail.com https://sites.google.com/site/akktct/
6 ThS. NGUYỄN PHÚ QUỚI npquoibk97@yahoo.com https://sites.google.com/site/npquoidtth/
7 KS. VŨ PHƯƠNG THẢO phuongthaodv@gmail.com https://sites.google.com/site/thaovp6/
8 ThS. NGUYỄN THIỆN THÔNG ngthienthong@gmail.com https://sites.google.com/site/ntthongdtth/
9 ThS. NGUYỄN VIỆT TIẾN viettien117@gmail.com https://sites.google.com/site/tiennv1393/
10 KS. NGUYỄN NGỌC TÙNG ngoctung2008@gmail.com https://sites.google.com/site/tungnn7/