Thứ Hai , 9 Tháng Mười Hai 2019
Home / Sinh viên / Tài liệu học tập / Tài liệu học tập các môn học do giảng viên bộ môn ĐTVT giảng dạy [17/5/2014]

Tài liệu học tập các môn học do giảng viên bộ môn ĐTVT giảng dạy [17/5/2014]

1. https://sites.google.com/site/lainguyenduy/tai-lieu-hoc-tap

+ Điện tử thông tin (Mạch điện tử 2)

+ KT Tổng đài

+ Anten và Truyền sóng

+ TH Kỹ thuật cảm biến

+ Cảm biến và ứng dụng

2. https://sites.google.com/site/dailv6/tai-lieu-hoc-tap/ky-thuat-truyen-dan

+ Kỹ thuật truyền dẫn

3. https://sites.google.com/site/nthiendtth/tai-lieu-hoc-tap

+ Truyền số liệu

4. https://sites.google.com/site/hthoadtth/tai-lieu-hoc-tap

+ Hệ thống báo hiệu

+ Mạng máy tính

5. https://sites.google.com/site/akktct/home/tai-lieu

+ Hệ thống báo hiệu

+ Mạng máy tính

+ Kỹ thuật điện tử

+ An Toàn Điện

+ Kỹ Thuật Xung

6. https://sites.google.com/site/npquoidtth/tai-lieu-hoc-tap

+ Kỹ Thuật số

+ Tài liệu thực hành MĐT2

+ Kỹ Thuật Xung

+ Kỹ Thuật Điện tử

+ Lý Thuyết Tín Hiệu

7. https://sites.google.com/site/thaovp6/tai-lieu-hoc-tap

+ Hệ thống viễn thông

8. https://sites.google.com/site/ntthongdtth/tai-lieu-hoc-tap

+ An toàn điện

+ Anten và truyền sóng

+ Kỹ thuật số

+ Kỹ thuật xung

+ Kỹ thuật điện tử

+ Lý thuyết tín hiệu

+ MĐ Điện tử cơ bản

+ TH Kỹ thuật số

+ XLTHS

9. https://sites.google.com/site/tiennv1393/tai-lieu-hoc-tap

+ Điện tử cơ bản

+ Xử lý số tín hiệu

10. https://sites.google.com/site/tungnn6/tai-lieu-hoc-tap

+ Thiết Bị Đầu cuối

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *