Thứ Hai , 9 Tháng Mười Hai 2019
Home / Sinh viên

Sinh viên

Lịch thi tuần 25

lich-thi

Lịch thi thứ 7 (23/02/2019): CĐ ĐTTT 17A,B môn Tín hiệu và hệ thống: 7h F5.13 CĐ ĐTTT 18A,B môn KTMT và HĐH: 7h F5.13 CĐ ĐTTT 17A,B môn KT truyền dẫn: 9h F5.8 CĐN SCMT 17A,B môn TBĐC: 13h F5.8

Chi tiết »